Selecteer een pagina
Van Damascus tot Charlois Deel 1: Arkaira

-NL- English below
Op 23 augustus vind er een kleine opening plaats in de Studio van Textielfabrique aan de Gouwstraat 56c vanaf 16.00.

Er kunnen maximaal 8 mensen tegelijkertijd naar binnen. Wil je op een ander moment de installatie bewonderen? Maak dan een afspraak met Maaike Gottschal via maaike@textielfabrique.nl

Beschrijving
Textielkunstenaar Maaike Gottschal van Textielfabrique werkt voor Charlois Speciaal 2020 aan drie projecten, allen worden zij gepresenteerd onder de gemeenschappelijke titel: Van Damascus tot Charlois. De projecten onderzoeken de relatie tussen textiel, muziek en computertechnologie.

Vanaf 23 augustus gaat de eerste van start:
Arkaira door Chrs Galarretta
De Peruaanse muzikant, componist en kunstenaar, Sajjra Chrs Galarreta, werd gevraagd om een ​​geluidsinstallatie te maken in de studioruimte van Textielfabrique.

Galarreta ontwikkelde het idee om een ​​deel van de patronen van een Nazca textiel te vertalen naar een compositie voor drie piano-vleugels. Samen met Maaike werkte hij aan een speciaal systeem dat bestaat uit een schering van 88 verticale lijnen. In deze ‘muzikale’ schering bepalen de verticale lijnen de noot en de horizontale lijnen de duur van elke noot.

Op deze manier kunnen de patronen van het textiel worden gelezen als een muzikale compositie, zodat het op bijv. een piano kan worden gespeeld. Galarreta zette de resulterende muzikale patronen om in een pentatonische toonladder, om het geluid dichter bij de culturele context van het textiel te laten komen. Hij ontleedde de patronen vervolgens om harmonieën en verschillende variaties te kunnen creëren.
Het stuk is gecomponeerd om te worden ervaren wanneer het wordt gespeeld door drie pianisten. Zij wisselen verschillende clusters van muzieknoten af. Deze manier van spelen heeft een connectie met de manier om de Sikus (een traditionele Peruaanse panfluit, die zich kenmerkt door meerdere rijen van pijpen) te bespelen volgens de Andes-traditie.

Voor Charlois speciaal wordt een versie van dit stuk bewerkt tot een geluidsinstallatie die vanaf 23 augustus te bekijken en te beluisteren is in de studio van Textielfabrique. Voor deze uitvoering zal de compositie van Galarreta door een computer in een extreem langzame tijd worden afgespeeld en tussen drie luidsprekers draaien om een ​​a-temporaal effect in de ruimte te genereren.

Naast de installatie zal er ook veel informatie over het onderzoek van het project van Maaike en Chrs te bekijken zijn.

De installatie is t/m 10 november te bekijken.

Meer informatie:

-EN-
On August 23, there will be an opening of an exhibition in the Studio of Textielfabrique at Gouwstraat 56c.
It starts at 16.00. A maximum of 8 people can enter the space at the same time.

Would you like to have a look at the installation at another time? Then make an appointment with Maaike Gottschal via maaike@textielfabrique.nl

Description:
Textile artist Maaike Gottschal of Textielfabrique is working on three projects for Charlois Special 2020, all of are presented under the common title: From Damascus to Charlois.
They investigate the relationship between textiles, music and computer technology.

The first will start on Sunday August 23:
Arkaira by Chrs Galarretta
The Peruvian musician, composer and artist, Sajjra Chrs Galarreta, was asked to create a sound installation.
Galarreta developed the idea to translate some of the patterns of a Nazca textile into a composition for three grand pianos.
Together with Maaike he worked on a special system consisting a warp of 88 vertical lines. In this “musical” warp, the vertical lines determine the note and the horizontal lines determine the duration of each note.

In this way the patterns of the textile can be read as a musical composition, so that it can be played, for example, on a piano. Galarreta transformed the resulting musical patterns into a pentatonic scale, bringing the sound closer to the cultural context of the textile. He then dissected the patterns to create harmonies and different variations.

The piece is composed to be experienced when played by three pianists. They alternate different clusters of musical notes.
This way of playing has a connection with the way of playing the Sikus (a traditional Peruvian pan flute, which is characterized by several rows of pipes)
For Charlois Speciaal, a version of this piece will be adapted into a sound installation that can be visited from the 23th of August in Textielfabrique studio. For this version, the composition of Galarreta will be played by a computer in an extremely slow time and rotated between three speakers to generate an a-temporal effect in the room.
In addition to the installation, there will be a lot of information available about the research of Maaike and Chrs’s project.

 

Gepubliceerd op

11 augustus 2020

Categorie

news

Deel dit artikel met je vrienden