Selecteer een pagina
Over Charlois Speciaal

CHARLOIS SPECIAAL IN TRANSITIE

Charlois Speciaal (CHS) ondergaat een transitie. Wat ooit begon als een atelier-route en doorgroeide naar een tiendaags kunstfestival, krijgt vanaf 1 juli 2020 een andere insteek. De nieuwe creatieve productie o.l.v. Tess van Wijnen (o.a. van Kampvuur Rotterdam, Greenpeace Plastic Monster Rave en verschillende kunstprojecten als Southern Beauty) heeft als doel een verbindende factor te vormen in de wijk Charlois voor alle bewoners en gebruikers, in de vorm van een platform voor Charloisse makers. Ultra Lokaal, inclusief, oprecht en hands on.

Kunst en het kunstenaarschap blijven een belangrijke factor maar zullen worden aangevuld en versterkt met andere vormen van culturele activiteiten die worden gestart in het kader van sociale inclusie en dialoog met de bewoners. Op deze manier ontstaat er meer verbondenheid met de wijk en een groter draagvlak. Er worden kansen en perspectief geschept voor jonge nieuwe makers die zich richten op een bredere doelgroep. Thema’s die sociaal maatschappelijk urgent zijn zoals vergroening, muziek, urban arts en spoken word worden hand in had met de kunst gepresenteerd.

Projecten en evenementen zijn nu niet meer voor een korte periode tegelijk te zien maar worden verspreid over, in eerste instantie, de laatste zes maanden van 2020. Projecten zullen elkaar opvolgen waarbij er een aantal simultaan te zien en te bezoeken zijn. De nieuwe organisatie gaat ook zelf nieuwe, frisse activiteiten en projecten initiëren in deze periode.


VOORGESCHIEDENIS
Een groep Charloisse kunstenaars neemt in 2002 het initiatief tot de jaarlijkse ‘Open Atelierroute Charlois’ vanuit de wens om het negatieve imago van Charlois en Rotterdam-
Zuid te verbeteren, en de artistieke en creatieve kwaliteiten van kunstenaars en andere bewoners te tonen. De organisatie komt in 2009 in handen van stichting Kunstweekend Charlois waarna de nadruk meer komt te liggen op het faciliteren en organiseren van een twee-jaarlijks festivalweekend met tentoonstellingen en andere evenementen.

In 2015 verandert de opzet van het kunstweekend. Onder de naam ‘Charlois Speciaal’ wordt ingezet op projecten waarin aan de hand van vijf thema’s (textiel, eten, honden, tatoeages, tuinieren) samenwerking wordt gezocht met buurtbewoners. In 2018 doen er 140 kunstenaars mee aan het inmiddels 10-daagse
festival. Charlois Speciaal heeft zich in deze periode stevig geworteld in de Charloisse kunstsector. Door het internationale imago, de herkomst
en het werkgebied van de kunstenaars strekte het bereik zich uit tot ver buiten de wijk.

Charlois Speciaal wordt ondersteund door:

Copyright 2020 Stichting Charlois Speciaal