Selecteer een pagina

Organisatie

Bestuur
Harry Kotey – voorzitter
Annejet Gosselink – secretaris
Joke Kurvers – (vervangend) penningmeester
Janpier Brands – algemeen bestuurslid

Creatief Producent
Tess van Wijnen

ANBI

Stichting Kunstweekend Charlois is vanaf 1 januari 2016 door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en tevens als culturele ANBI.

Stichting Kunstweekend Charlois
RSIN: 8213.86.682

emailadres bestuur: contact@annejetgosselink.nl

Beloningsbeleid:
De bestuursleden ontvangen geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten. Er zijn geen vacatiegelden. Het bestuur van de stichting heeft de directeur in dienst die zijn eigen team samenstelt. Zij ontvangen een nominale vergoeding.

Hoofdlijnen beleidsplan:
CHARLOIS SPECIAAL wil met behulp van culturele samenwerkingsprojecten en duurzame communicatie verbondenheid realiseren tussen bewoners, artiesten en kunstenaars in Charlois. De organisatie zet daarvoor de intrinsieke kwaliteiten van Charlois en Charloisse kunstenaars in, op het gebied van kunst en cultuur. CHARLOIS SPECIAAL richt zich zowel op een stedelijk/landelijk kunstpubliek als op bewoners van Charlois.

Strategie

  • een aansprekend artistiek concept ontwikkelen;

  • een directe en duurzame band scheppen met bewoners uit Charlois;

  • uitbreiding van draagvlak binnen de kunstenaarsgemeenschap in Charlois;

  • een aantal aansprekende kunstenaars uitnodigen;

  • naamsbekendheid verkrijgen door een innovatieve positionering;

  • inhoudelijke samenhang tussen de programmaonderdelen realiseren;

  • inspelen op wensen en verwachtingen van bezoekers;

Ambitie:

CHARLOIS SPECIAAL heeft de ambitie zich op inhoud en kwaliteit te onderscheiden in Rotterdam door een interessant aanbod op unieke locaties te bieden. De kunstmanifestatie streeft naar een stimulerende omgeving voor bewoners en kunstenaars, naar naamsbekendheid en een prikkelend imago bij bewoners, kunstenaars, kunstliefhebbers en kunstinstellingen binnen en buiten Rotterdam.

Het bestuur van de stichting stelt een producent aan die op zijn of haar beurt verantwoordelijk is voor het programma en de samenstelling van het ondersteunende team.

De organisatie werft haar middelen door het aanschrijven van fondsen en andere geldgevers.

Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2019

 

Charlois Speciaal wordt ondersteund door:

Copyright 2020 Stichting Charlois Speciaal