VACATURE

Kunstfestival CHARLOIS SPECIAAL, een initiatief van Stichting Kunstweekend Charlois, is per 1 juli 2019 op zoek naar een cultureel ondernemer met artistiek inzicht, visie en het vermogen dat te verbinden aan de lokale praktijk in de functie van

CREATIEF PRODUCENT

St. Kunstweekend Charlois, hierna KWC te noemen, is opgericht in 2009 op initiatief van de Charloisse kunstgemeenschap te Rotterdam en is een vervolg op de Open Atelierroute Charlois die werd georganiseerd sinds 1999 door Paul Opmeer en later door andere kunstenaars. In 2009 ontstond de ambitie om het kunstfestival naar een hoger plan te tillen. Door samenkomst van Charloisse kunstenaars en initiatieven is toen de ambitie uitgesproken om te komen tot een tweejaarlijks kunstfestival in Charlois dat zou kunnen uitgroeien naar een festival met nationaal bereik. Sinds 2015 is het kunstfestival met de naam CHARLOIS SPECIAAL (CHS) onder leiding van Piet de Jonge uitgegroeid tot een succesvol 10 daags evenement.

Rotterdam-Zuid in het algemeen - en Charlois in het bijzonder - is een gebied in Rotterdam met een sterke en opmerkelijke dynamiek. Verschillende sociale, culturele, economische en ecologische processen spelen zich tegelijkertijd en intensief af, vaak niet of slechts gedeeltelijk zichtbaar. De Engelse publicist Ben Judah schreef hier recent over (zie hier) en stelt o.a. dat Charlois ‘toekomstfabriekjes zijn, vol verhalen’. KWC stelt dit gegeven centraal in haar artistieke uitgangspunt voor het festival: met het evenement laten zien wat Charlois zo speciaal maakt. De mensen uit Charlois en hun initiatieven zijn daarbij het startpunt.


WAT WE VAN JE VRAGEN

Als creatief producent ben je het gezicht van de organisatie en bepaal je, op basis van onderzoek en samenwerking in Charlois, de koers. Je ontwikkelt de visie en strategie en vertaalt deze naar de praktijk. Jij: 

 • Ontwikkelt in samenwerking met o.a. (professionals uit) de wijk een uitdagende programmering d.m.v. events, samenwerkingen, workshops, residenties en educatieprojecten;

 • Bent in staat om ideeën te prototypen, om te testen wat werkt;

 • Houdt regie op de totale programmering van CHS en bewaakt de samenhang;

 • Creëert samenwerkingen met (vertegenwoordigers van) community’s;

 • Doet in afstemming met het bestuur de subsidieaanvragen en werf je fondsen.

 • Je waarborgt de inhoudelijke en financiële kaders zoals vastgelegd in begrotingen en inhoudelijke plannen;
  Bent verantwoordelijk voor een soepele samenwerking met en in het uitvoerende team van programmeurs, PR, communicatie en productie.


ASPECTEN WAAR JIJ JEZELF IN HERKENT

 • Conceptueel en analytisch denkvermogen;

 • Verbinder en communitybouwer;

 • Relevant netwerk;

 • Communicatief sterk;

 • Kansen zien en aangrijpen;

 • (social) Design thinking;

 • Kunst(toepassingen) inzetten om actuele thema’s aan de orde te stellen;

 • Politiek bestuurlijke antenne;

 • Affiniteit met Charlois en Rotterdam;

 • Een leider met visie en ambitie;

 • Ervaring met strategiebepaling en het schrijven van succesvolle subsidieaanvragen en fondsenwerving;
  Inzicht in bedrijfsvoering, waaronder financieel beleid.


BESTUURSMODEL/SAMENWERKING

Het bestuur is volledig eindverantwoordelijk en voert in het algemeen zelf geen werkzaamheden uit. De creatief producent heeft een grote mate van autonomie, het bestuur houdt op afstand toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden en is lijdelijk wat betreft de artistieke inhoud van het kunstfestival. Dit betekent dat het bestuur zodanige werkafspraken maakt en toezicht houdt op zowel financieel als inhoudelijk gebied er een systeem is van checks and balance. Met name m.b.t. het aangaan van risico’s, de uitgaven en inkomsten en het aangaan van verplichtingen met derden. Eenmaal per jaar bespreekt het bestuur zowel het functioneren van de creatief producent als zijn eigen functioneren en wordt er een jaarrekening opgemaakt, die wordt goedgekeurd door een accountant.

Het bestuur bestaat op dit moment uit:

Harry Kotey, voorzitter
Annejet Gosselink, secretaris
Joke Kurvers, (vervangend) penningmeester
Janpier Brands, algemeen bestuurslid


ARBEIDSVOORWAARDEN

 • Een functie voor de duur van 1,5 jaar, die in teken staat van het organiseren van het festival CHARLOIS SPECIAAL 2020;

 • Een salariëring op basis van de huidige financiering;

 • Je wordt op freelance basis ingehuurd en daarvoor ontvang je een overeenkomst van opdracht. Een (vast) dienstverband is niet mogelijk.


SELECTIEPROCEDURE

Je kunt op deze vacature reageren tot en met 12 mei 2019. De selectie van 4 kandidaten gebeurt in week 20. Zij ontvangen in die week een positieve reactie en een briefing voor een pitch/opdracht, waar een vergoeding van € 150,- (incl. BTW) tegenover staat. De pitches vinden plaats op 11 juni van 15:00-17:30u en 19:00-21:30u en uiterlijk die week een kandidaat gekozen.

Je motivatie met cv en portfolio, die dat ondersteunen, kun je per mail sturen aan Annejet Gosselink. Ook kun je bij haar terecht met vragen over de procedure of functie: contact@annejetgosselink.nl of 06 1735 0224.