Short Cut Tarwewijk

Stijn Van Dorpe

Short cut Tarwewijk
Op 19 maart 2016 wandelden 200 mensen in een lang lint in één rechte lijn dwars door de Tarwewijk - zowel door openbaar als privéterrein. De groep wandelde een voordeur binnen en kwam er via de tuin van de achterburen in een andere straat weer uit. De route voerde door scholen, kerken, woningen en tuinen. De rechte lijn maakte een willekeurige dwarsdoorsnede door de wijk. Zonder onderscheid werden locaties doorkruist: niet alleen pittoreske plaatsen, architecturale hoogstandjes of historische gebouwen werden aangedaan, maar evenzeer modale woningen en verloren hoekjes. Het private en openbare voor liep voor even naadloos in elkaar over.

‘Artist in residence’
Short cut Tarwewijk is een project van de Belgische kunstenaar Stijn Van Dorpe. Van Dorpe woont en werkt in Gent, maar was in het voorjaar in Rotterdam uitgenodigd voor een ‘artist in residence’ in Paviljoen aan het Water. Het resultaat van zijn verblijf was een strak geregisseerde, tot in de puntjes voorbereidde wandeling door de Tarwewijk. Met iedere bewoners of eigenaar van de panden was onderhandeld, zodat de wandeling zonder onderbreking kon verlopen. Belangrijkste motief voor de wandeling voor Van Dorpe was dat de vertrouwde omgeving van de stad anders ervaren wordt. 

Poezie
Short cut Tarwewijk is volgens Van Dorpe een poëtisch middel dat gelijkheid ensceneert en machtsstructuren openbreekt. Gelijkheid omdat in deze gezamenlijke actie iedereen eenzelfde plaats inneemt (in een lijn). Machtsstructuren openbreken omdat mensen hun omgeving op een andere manier gaan zien. Daardoor kan de wandeling aanzetten tot mijmeren over de stad als verzameling van eigendommen en over de structuren die hiervoor aan de basis liggen. ‘Misschien kunnen ze opnieuw een verloren, utopisch licht laten schijnen op de idee van de gedeelte ruimte of het gemeenschappelijke’. 

Presentatie
De dwarsdoorsnede door de Tarwewijk is door Van Dorpe gefilmd en zal voor het eerst te zien zijn tijdens Charlois Speciaal. Naast een vertoning van de film van de kunstenaar is er ook een presentatie van filmmontages en fotomateriaal dat door wandelaars, bewoners zelf en een regionaal tv-station gemaakt is. Op deze manier wil Van Dorpe zijn visie en blik op de ‘short cut Tarwewijk’ relateren aan de creatieve verwerkingen, zienswijzen en ervaringen van de deelnemers en buurtbewoners. Zo komt niet zozeer de registratie centraal te staan, maar opnieuw de ruimte van de verbeelding.