CHARLOIS SPECIAAL is onderdeel van Stichting Kunstweekend Charlois.

Van 2015 tot voor kort heeft Piet de Jonge de leiding gehad over de organisatie en twee festivals geproduceerd. Sinds 1 juli 2019 hebben we Ivo van Werkhoven benoemd als de Creatief producent en bezielend leider van CHARLOIS SPECIAAL.
Hij stelt zichzelf graag aan jullie voor:

Ivo van Werkhoven,   Creatief producent

Ivo van Werkhoven, Creatief producent

Hallo, ik ben Ivo van Werkhoven en ik ben deze week gestart met de voorbereidingen voor Charlois Speciaal 2020!

Sinds 2011 werk ik als tentoonstellingsmaker in het Zeeuws Museum. Daarvoor  ben ik actief geweest als beeldend kunstenaar en werkte ik o.a. voor BAK, basis voor actuele kunst in Utrecht. Voor mijn projecten werk ik samen met kunstenaars uit binnen- en buitenland en ik speel graag in op actuele maatschappelijke ontwikkelingen.

Het organiseren van Charlois Speciaal 2020 is voor mij een bijzondere kans om me in te zetten voor de zichtbaarheid en sociale samenhang van de wijk waar ik sinds 2017 met veel plezier woon. Samen met kunstenaars en partners wil ik een spannende nieuwe editie samenstellen die uitdrukking geeft aan de sociaaleconomische ontwikkelingen, de vriendelijk-ruige energie en de duizelingwekkende diversiteit van Charlois. 

In de periode juli/augustus probeer ik met zoveel mogelijk mensen en initiatieven kennis te maken. Eind juli zal ik op deze website en via de sociale media een oproep plaatsen en meer vertellen over mijn inhoudelijke ambities en de route naar juni 2020.   

Hartelijke groeten,

Ivo van Werkhoven

Wil je contact opnemen? Mail dan naar ivo@charloisspeciaal.nl


 
 
 
website-09.png
 

Harry Kotey – voorzitter
Annejet Gosselink – secretaris
Joke Kurvers – (vervangend) penningmeester
Janpier Brands - algemeen bestuurslid


ANBI

De Stichting Kunstweekend Charlois is vanaf 1 januari 2016 door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en tevens als culturele ANBI. 

De naam: Stichting Kunstweekend Charlois

RSIN: 8213.86.682

emailadres bestuur: contact@annejetgosselink.nl

Beloningsbeleid:

De bestuursleden ontvangen geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten. Er zijn geen vacatiegelden. Het bestuur van de stichting heeft de directeur in dienst die zijn eigen team samenstelt. Zij ontvangen een nominale vergoeding.Hoofdlijnen beleidsplan:

De tweejaarlijks kunstmanifestatie CHARLOIS SPECIAAL wil hoogwaardige kunst tonen en tegelijkertijd door culturele samenwerkingsprojecten duurzame communicatie over en weer en verbondenheid realiseren tussen bewoners en kunstenaars in Charlois. De kunstmanifestatie zet daarvoor de intrinsieke kwaliteiten van Charlois en Charloisse kunstenaars in, op het gebied van architectuur, kunst en cultuur. CHARLOIS SPECIAAL richt zich zowel op een stedelijk/landelijk kunstpubliek als op bewoners van Charlois.

Strategie

  • een aansprekend artistiek concept ontwikkelen;

  • een directe en duurzame band scheppen met bewoners uit Charlois;

  • uitbreiding van draagvlak binnen de kunstenaarsgemeenschap in Charlois;

  • een aantal aansprekende kunstenaars uitnodigen;

  • meer naamsbekendheid verkrijgen door een innovatieve artistieke positionering;

  • meer inhoudelijke samenhang tussen de programmaonderdelen realiseren;

  • inspelen op wensen en verwachtingen van bezoekers;

  • inzetten op fondsenwerving en sponsoring; streven naar meer eigen inkomsten.

Ambitie:

CHARLOIS SPECIAAL heeft de ambitie zich op inhoud en kwaliteit te onderscheiden van andere kunstroutes en kunstmanifestaties in Rotterdam door een interessant aanbod op unieke locaties. De kunstmanifestatie streeft naar een duidelijke voorkeurspositie boven andere kunstevenementen in Rotterdam, naar een stimulerende omgeving voor bewoners en kunstenaars, naar naamsbekendheid en een prikkelend imago bij bewoners, kunstenaars, kunstliefhebbers en kunstinstellingen binnen en buiten Rotterdam.

Het bestuur van de stichting stelt een directeur aan die op zijn beurt verantwoordelijk is voor het programma en de samenstelling van het ondersteunende team.

De organisatie werft haar middelen door het aanschrijven van fondsen en andere geldgevers, in toenemende mate wordt getracht relaties aan te gaan met de lokale bedrijfswereld


Jaarverslag editie CHS 2018:

Net als de editie van 2016 duurt CHARLOIS SPECIAAL 2018 tien dagen: van 1 – 10 juni.

Opnieuw is er zowel aandacht voor de pure artistieke kwaliteit van de manifestatie als een accent op de koppeling tussen de kunstenaars en bewoners van Charlois. Charlois bestaat uit meerdere wijken. De insteek van het festival is een feestelijke en positieve uitstraling voor het gebied generen en voor een breed publiek zonder de artistieke kwaliteit uit het oog te verliezen. De zichtbaarheid van alle onderdelen moet bijdragen aan de positieve beeldvorming van het gebied. Dit jaar waren er de volgende onderdelen:

Atelierroute

Aan de atelierroute doen ruim 60 kunstenaars mee. Vooral de ateliers van de kunstenaars die in Oud Charlois wonen worden goed tot zeer goed bezocht. (30 – 48 bezoekers per dag). Kunstenaars buiten dit gebied krijgen weinig bezoek (minimum van 2 bezoekers per dag). Het blijkt erg moeilijk om festivalbezoekers te motiveren om een zoektocht te laten ondernemen.

De thematische verbindingen

De vijf thema's (eten en drinken, honden, tattoos, textiel en tuinieren), zijn het uitgangspunt geweest om een verbinding te leggen tussen kunstenaars en bewoners. Hiertoe zijn verschillende bijeenkomsten voor kunstenaars uit de buurt georganiseerd en is een open call uitgegaan per mail. Dit keer hebben kunstenaars zich minder gefocust op de thema’s maar is een veelheid aan activiteiten georganiseerd. Veel kunstenaars maken de sociale problemen van bewoners dagelijks mee en zetten zich ook in voor de wijk.

Workshops

Door steun van het Jeugd Cultuurfonds konden verschillende kunstenaars workshops organiseren voor kinderen uit de buurt. YAFF, Caroline Grootenboer, Anne Karin ten Bosch en Marlies Schröder en het collectief VARIA lieten kinderen kennismaken met allerlei technieken en creëerden nieuwe inzichten.

Muziek

Muziek is een belangrijk onderdeel van het culturele leven in Charlois. Veel beeldende kunstenaars zijn ook actief in de muziek. Er wonen en werken veel (internationale) studenten en voormalige studenten van Codarts en het conservatorium in de wijk. Ook wonen er enkele nationaal en internationaal bekende musici. Uit deze groep zijn acht verschillende programmeurs gekozen die de opdracht krijgen om hun  keuze uit Charloisse musici te maken en hieruit avondvullende programma’s samen te stellen. Dankzij een bijdrage van Cultuurbuur en een extra subsidie van de gemeente Rotterdam kunnen deze programma’s worden gerealiseerd.

De diversiteit van de wijk is duidelijk hoorbaar in de optreden: Amerikaans, Canadees, Colombiaans, Duits, Grieks, Italiaans, Noors, Surinaams, Syrisch en Zweeds.